GUS BADANIA ANKIETOWE logo

Polityka prywatności Portalu do Badań Ankietowych

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających Portal do Badań Ankietowych https://badania-ankietowe.stat.gov.pl (zwany dalej Portalem). Nie udostępniamy osobom trzecim informacji pochodzących z formularzy kontaktowych umieszczonych w Portalu lub pochodzących z poczty e-mail. Nasz Portal można odwiedzać bez konieczności podawania swoich danych.

Jakie dane zbieramy o użytkowniku?

Podczas Twojej wizyty nasz system automatycznie zapisuje tzw. logi - informacje, takie jak czas Twojej wizyty, adres IP, adres url, informacje o przeglądarce internetowej.

Cel przechowywania

Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Portalem. Naszym celem nie jest profilowanie użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek strony trzeciej. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem Portalu przeznaczone są na użytek GUS. Zapisywane podczas Twojej wizyty logi systemowe przechowywane są jako materiał pomocniczy, służący do generowania statystyk wspierających zarządzanie i administrowanie Portalem. Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe, to wykorzystane one zostaną wyłącznie w celach kontaktowych - przesłania odpowiedzi na zadane nam pytanie.

Odnośniki do innych stron

Portal zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na innych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inną stronę internetową zapoznać się z jej polityką prywatności.

GUS address

Główny Urząd Statystyczny

Aleja Niepodległości 208

00-925 Warszawa

Przejdź do Portalu GUS

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościCopyright © 1995 - 2024 Główny Urząd Statystyczny

1.2.222.240411-072746